Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednotky Aliance

Sedlák

 

75  1Sedláci jsou těžce pracující a odvážní občané Lordaeronu. Tvoří páteř Aliance, neboť těží zlato a dřevo nezbytné k vybudování ozbrojených sil pro obranu Lordaeronu. Rozrušeni vyprávěním o zvěrstvech, kterých se orkové dopouštěli za Druhé války, se sedláci naučili k obraně svého společenství v případě ohrožení používat krumpáče a sekery.Schopnosti:Postavit: Nejdůležitější schopnost ze všech, neboť bez postavených budov se nedají stavět další (bojové) jednotky.
 Do zbraně: Sedláci Aliance mají schopnost vyzbrojit se u libovolné radnice, aby mohli lépe obstát v boji proti armádě agresora. Přestože jsou sedláci schopni uchránit svá města před nenadálými útoky, své zbraně vždy rádi odloží a vrátí se zpět ke každodenní práci.Pěšák 135  2Početné řady armády Aliance byly od dob zničujících bitev Druhé války znovu doplněny. Vyrovnaní pěšáci Aliance vycvičení v zacházení s mečem tvoří první linii obrany Lordaeronu. Vyzbrojeni širokými meči a těžkými pavézovými štíty dokáží odolat náporu každého nepřítele.Schopnosti:Bránit: Nastavením štítů do správného úhlu a semknutím řad před blížícím se nepřítelem dokáží pěšáci odrazit palbu nepřátelských průbojných zbraní. Přestože tato taktika zpomalí pohyb pěšáků, je neocenitelnou schopností používanou proti útočníkům s vrhacími a střelnými zbraněmi.

Střelec

205  30  3Stateční trpasličí střelci věrně bránili své horské království Khaz Modan už od dob bitvy o Grim Batol. Nyní, když je jejich těžce vydobytá svoboda opět ohrožena, nabídli své schopnosti a vytrvalost Alianci. Střelci využívající proslulou jednourannou mušketu s dlouhou hlavní dokáží přesně mířenou ranou skolit pozemní i vzdušné protivníky.

Rytíř

245  60  4Přestože byli udatní rytíři Azerothu během První války zničeni, zůstávají nablýskaní rytíři Lordaeronu stále ve službě v řadách válečníků Aliance. Do boje se vrhají na hřbetech svých ušlechtilých válečných ořů. Rytíři jsou proslavení tím, že si dokáží proklestit řadami nepřátel krvavou cestu. Díky své rychlosti a pohyblivosti patří mezi nejvšestrannější válečníky Aliance.

Kněz

135  10  2Přestože se vysocí elfové od Aliance oficiálně oddělili, někteří z nich stále věří v bývalé lidské a trpasličí spojence. Nesobečtí kněží z Quel’Thalasu se odmítli vzdát své role léčitelů a souhlasili s tím, že zůstanou v Lordaeronu navzdory výnosu nadřízených ze Silvermoonu. Kněží vysokých elfů využívají sílu poskytovanou Světlem k léčením zranění a posilování ducha elitních bojovníků Lordaeronu.Schopnosti:Vnitřní plamen: Mágové z Dalaranu objevili způsob, jak využít potenciál bojového ducha válečníků a posílit jej svou vlastní duchovní energií. To mělo na válečníky Aliance všeobecný účinek; stali se odolnějšími vůči zranění a dokázali lépe bojovat.Rozptyl magii: Tímto jednoduchým kouzlem byl zvrácen výsledek mnohých bitev. Kněží jím mohou vyřadit kouzla většiny skvělých kouzelníků. Přestože není toto kouzlo nijak okázalé, neměly by být jeho účinky nikdy podceňovány.Uzdrav: Kladné energetické proudy Světla lze usměrnit tak, aby vytvořily vlnu léčebné energie. Tato technika, kterou poprvé objevili vysocí elfové a později se jí naučili i lidé, zůstává od svých prvopočátků v podstatě beze změn.

Čarodějka

155  20  2Podobně jako elfí kněží také elfí čarodějky, které zůstaly v Lordaeronu, jen málo dbaly odchodu své rasy z Aliance. Tyto ženské uživatelky magie sloužící jako agentky Kirin Tor v Dalaranu využívají své tajemné síly k prospěchu Aliance v nebezpečných dobách. Přestože jejich moc není určena výhradně pro boj, jsou čarodějky schopné podpořit spolubojovníky širokým spektrem specializovaných čar a kouzel.Schopnosti:Pomalu: V Kirin Tor vyvinuli techniku, která obklopí osobu polem snižujícím její kinetickou energii. Toto kouzlo v podstatě vysává energii přímo z postavy, která se pokouší pohnout a útočit, a směřuje ji k zemi, takže efektivně snižuje rychlost jejího pohybu a útoku.Neviditelnost: Tato forma iluze se začala ve větší míře znovu používat za Druhé války. Kolem osoby vytvoří kouzelné pole, které nebrání v průchodu světlu. Takže normální lidé prostě vidí přímo přes neviditelnou postavu. Avšak každý pokus neviditelné postavy o útok nebo seslání kouzla způsobí, že se neviditelnost vytratí.Přeměna: Před dávnými věky bylo toto kouzlo považováno za nejvyšší urážku nepřítele. Má schopnost po omezenou dobu proměnit jakéhokoliv nepřítele na obyčejnou ovci.

Minometčíci

180  70  3Družstva statných minometčíků z Ironforge, vybavená vylepšenými výbušnými projektily, jsou schopná na velkou dálku rozprášit řady nepřátel. Tito nebojácní trpaslíci mistrně zvládají výbušná zařízení a mají potěšení z toho, když se nepřátelská opevnění obracejí v prach.Schopnosti:Světlice: Světlice je chemickou substancí naplněný granát, který po odpálení minometčíky dokáže odhalit zrakem těžko proniknutelné území a nepřátele na něm, ať již jsou skryti pod pláštíkem neviditelnosti nebo se ukrývají ve stínu.

Gyrokoptéra

90  30  1Vynalézaví trpasličí konstruktéři si vzali příklad ze svých bratranců skřítků a sestrojili jedinečný létající průzkumný prostředek. Gyrokoptéry jsou sice malé, ale univerzální létající stroje, které mohou rychle překonat velké vzdálenosti a vyhnout se nepřátelským pozemním silám. Přestože je toto zařízení poněkud vratké, dá se vyzbrojit děly a bombami. O jeho řízení se pak stará smělá – jestli ne přímo šílená – trpasličí posádka.Schopnosti:Bomby: Po vylepšení může Gyrokoptéra shazovat bomby třeba na budovy.

 

Parní tank

195  60  3Tato těžkopádná, silně pancéřovaná vozidla jsou samohybnými obléhacími zbraněmi, které řídí stateční a někdy trochu bezohlední trpaslíci. Těžká výzbroj je příliš neohrabaná, aby mohla zaměřit nepřátelské jednotky, a proto je použitelná výhradně proti budovám.

Jezdec na gryfonu

280  70  4Smělí trpaslíci z kmene Wildhammer (nezkrotné kladivo) znovu vyhověli žádosti Aliance o pomoc a z Aerie Peaks přivedli mocné gryfony. Vyzbrojeni věrnými, blesky chrlícími hromovými kladivy se neohrožení a divocí trpaslíci prohánějí po obloze a snaží se, aby se na ní neobjevil ani jeden nepřítel. Pyšní gryfoni, kteří jsou stejně tak rozhodní jako jejich jezdci, zůstávají ušlechtilými symboly mravní síly Aliance.

Milice

Sedláci Aliance mají schopnost vyzbrojit se u libovolné radnice, aby mohli lépe obstát v boji proti armádě agresora. Přestože jsou sedláci schopni uchránit svá města před nenadálými útoky, své zbraně vždy rádi odloží a vrátí se zpět ke každodenní práci.

Vodní elementál

125

K nejmocnějším kouzlům arcimága patří schopnost vyvolat na pomoc spolubojovníkům silného vodního elementála. Tyto tupé, mohutné vodní bytosti snesou značné rány od nepřítele a samy dokáží oplácet úžasnou silou. Vodní elementálové byli oblíbeným nástrojem čarodějů Azerothu za První války. Nyní jsou zde tyto očarované bytosti znovu, aby pomohly obráncům svobody.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář